Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

czesctrawa
4925 59d8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
czesctrawa
8064 628e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

November 11 2019

czesctrawa

October 24 2019

czesctrawa
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna

September 29 2019

czesctrawa
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort vialaluna laluna
czesctrawa
8947 54d1 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapozakontrola pozakontrola

September 06 2019

czesctrawa
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano

August 22 2019

czesctrawa
W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

January 23 2020

czesctrawa
4925 59d8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
czesctrawa
8064 628e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

November 11 2019

czesctrawa

October 24 2019

czesctrawa
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna

September 29 2019

czesctrawa
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort vialaluna laluna
czesctrawa
8947 54d1 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapozakontrola pozakontrola

September 06 2019

czesctrawa
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano

January 23 2020

czesctrawa
8064 628e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

November 11 2019

czesctrawa

October 24 2019

czesctrawa
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna

September 29 2019

czesctrawa
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort vialaluna laluna
czesctrawa
8947 54d1 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl