Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

7684 6d85 500
Reposted fromstrzepy strzepy viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 19 2017

czesctrawa

"Uśmiechać się i zachować klasę."

— Yrsa Sigurdardóttir

October 12 2017

czesctrawa
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"

October 05 2017

5829 3c15 500
Reposted fromdivi divi viadreamerlive dreamerlive

September 25 2017

czesctrawa
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk

September 21 2017

7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaAmere Amere
czesctrawa

September 10 2017

czesctrawa
czesctrawa
4392 b68d 500
czesctrawa
0930 4688
Reposted fromvandalize vandalize viabeeth beeth

September 08 2017

czesctrawa
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery

August 22 2017

czesctrawa
"Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie. ”
— G. Plebanek

August 15 2017

czesctrawa
0096 1e0f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
czesctrawa
czesctrawa
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
czesctrawa
O przyjaciół trzeba dbać. Inaczej przestają być przyjaciółmi i stają się ludźmi.
— Mrugacz "Blemish"

August 04 2017

9967 4262 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAmere Amere
czesctrawa
3378 aff8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmere Amere

July 22 2017

czesctrawa
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
czesctrawa
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl