Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

czesctrawa
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
czesctrawa
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viawithoutworry withoutworry

March 26 2017

czesctrawa
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaRozaa Rozaa
czesctrawa
9697 e92c
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaAmere Amere
czesctrawa

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi

March 25 2017

czesctrawa
czesctrawa

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— internetowe
czesctrawa
czesctrawa
2845 3295

March 23 2017

czesctrawa
8524 55a6 500
Reposted fromkerosine kerosine viamayamar mayamar

March 22 2017

czesctrawa
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena via10pln 10pln

March 21 2017

czesctrawa
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
czesctrawa
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaluna laluna

March 20 2017

czesctrawa
Kiedyś traktowałem ludzi dobrze.
Teraz - z wzajemnością.
— Anthony Hopkins
Reposted frompowersback powersback viapokolorowana pokolorowana
czesctrawa
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
czesctrawa
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.

March 19 2017

8876 e524
Reposted fromheroine0 heroine0 viawysmienita wysmienita
czesctrawa
2860 79c8
Reposted frombylejakosc bylejakosc viawysmienita wysmienita
czesctrawa
6126 a2b4
Reposted fromwysmienita wysmienita
czesctrawa
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viawysmienita wysmienita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl