Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

czesctrawa
1787 228b 500
Reposted fromopuszek opuszek viapozakontrola pozakontrola

June 24 2017

czesctrawa
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa

June 23 2017

czesctrawa
Kiedy człowiek wie, że kocha? Wieczorem czy rano? Kiedy jeszcze jest czas, czy kiedy jest już za późno?
— Grégoire Delacourt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola

June 21 2017

czesctrawa
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEtien Etien
czesctrawa
5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarysuj rysuj

June 15 2017

czesctrawa
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
czesctrawa
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapokolorowana pokolorowana

June 14 2017

czesctrawa
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini

June 13 2017

9680 5b64 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaAmere Amere

June 12 2017

czesctrawa
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viana-zakrecie na-zakrecie

June 07 2017

czesctrawa
4152 1d39 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaAmere Amere
czesctrawa
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
czesctrawa
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
czesctrawa
5489 e907 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
czesctrawa

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapozakontrola pozakontrola
czesctrawa
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
czesctrawa
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viapozakontrola pozakontrola

May 24 2017

czesctrawa
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viapozakontrola pozakontrola
czesctrawa
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viadoubleespresso doubleespresso

May 21 2017

czesctrawa
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl