Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

czesctrawa
6547 0786
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczarnemajtki czarnemajtki
czesctrawa
5683 4a22 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

July 10 2019

czesctrawa
Reposted fromilovemovies ilovemovies viamyszkaminnie myszkaminnie

July 02 2019

czesctrawa
3335 86c9 500

June 27 2019

czesctrawa
1688 3af0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaluna laluna

June 13 2019

czesctrawa
5707 761f 500
Reposted from4777727772 4777727772 via10pln 10pln

May 27 2019

czesctrawa
W powietrzu unosi się potworny lęk. Jakże mogłoby być inaczej? Chwyta się ludzi za gardło, zmusza ich do pracy od rana do wieczora, ogłupia, narzuca potrzeby, których nie odczuwają, sprawiające, że gubią się i zmieniają. Zabrania im się marzyć, włóczyć, marnować czas. Zużywają się w pracy. Ludzie już nie żyją. Zużywają się. Powoli.
— Katherine Pancol
Reposted fromsatyrlane satyrlane via10pln 10pln

May 24 2019

czesctrawa
9735 223c 500
Reposted frompiehus piehus viarzzkropka rzzkropka

May 20 2019

czesctrawa
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
czesctrawa
6101 62da 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaszydera szydera
czesctrawa
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon vialexxie lexxie

May 18 2019

czesctrawa
Przestałam się pchać ludziom do życia.  Na siłę . Przestałam zapraszać, dzwonić, pytać -  Co słychać? Przestałam żebrać o szacunek. Kto miał zostać - został, kto miał odejść - odszedł.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viapozakontrola pozakontrola

April 30 2019

czesctrawa
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viapozakontrola pozakontrola
czesctrawa
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
czesctrawa
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viasoftboi softboi

April 29 2019

czesctrawa
5009 4e98
Reposted fromsoftboi softboi

April 28 2019

czesctrawa
4062 ac11 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
czesctrawa
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeeth beeth

March 23 2019

Reposted fromnokturnal nokturnal vialaluna laluna

March 10 2019

czesctrawa
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl