Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

czesctrawa

February 19 2018

czesctrawa
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viabasiaa basiaa
czesctrawa
9518 be60
Reposted fromhagis hagis viabasiaa basiaa
czesctrawa
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
Reposted fromchocoway chocoway viabasiaa basiaa

February 18 2018

czesctrawa
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viamyszkaminnie myszkaminnie

February 17 2018

czesctrawa
4400 7d8e
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
czesctrawa
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapominanie zapominanie

February 15 2018

czesctrawa
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viaunni unni
czesctrawa
0178 f635
Reposted from777727772 777727772 viaatramentovva atramentovva
czesctrawa
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viazapominanie zapominanie
czesctrawa
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viazapominanie zapominanie
czesctrawa
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaajri ajri
czesctrawa
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaajri ajri

February 13 2018

czesctrawa
6505 086e 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
czesctrawa
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently vialaluna laluna
czesctrawa
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
czesctrawa
4915 873b
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaluna laluna

February 12 2018

czesctrawa
8713 381c
czesctrawa
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaAmere Amere

February 09 2018

2780 a722
Reposted frombrumous brumous viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl