Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

czesctrawa
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, że się rumienią.
— Właśnie.
czesctrawa
3158 6901
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
czesctrawa
6684 9d64
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa

May 13 2018

czesctrawa
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
czesctrawa

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaolewka olewka

May 11 2018

czesctrawa
7213 6ac9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
7050 c1cb
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaSkydelan Skydelan
czesctrawa
9392 e783
Reposted fromdusix dusix viaSkydelan Skydelan

May 09 2018

czesctrawa
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viaajri ajri

May 06 2018

czesctrawa
Paradoks mojej osoby polega na tym, że jestem cicha i wstydliwa, kiedy powinnam być odważna a zbyt śmiała wtedy, kiedy powinnam być nieśmiała. 
— życiowe, okolicznosciowe.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viapiehus piehus
czesctrawa

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadzikaroza dzikaroza

May 03 2018

czesctrawa
5453 eb3c 500
Reposted fromundertow undertow vialaluna laluna

May 01 2018

czesctrawa
Normalność to iluzja. To, co jest normalne dla pająka ... jest chaosem dla muchy.
— Morticia Addams
Reposted fromperfectsense perfectsense viaresort resort

April 18 2018

czesctrawa
Co warte jest życie, gdy nie znasz miłości,
Co warte jest życie, gdy szczęścia w nim brak,
Co warte są chwile które mijają,
Gdy każdy dzień jest taki sam.
— The Analogs; Co warte jest życie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialaluna laluna
czesctrawa
- A niech sobie gadają - odparła. - My wiemy, że to nieprawda.
— Sto lat samotności, Gabriel García Márquez
Reposted fromhirondelle hirondelle vialaluna laluna
czesctrawa
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus via10pln 10pln

April 04 2018

czesctrawa
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve vianiskowo niskowo
czesctrawa
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaevildoro evildoro
5104 4e03
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl